Fler män vill göra estetiska behandlingar för att motverka ålderstecken. Effekten är densamma för män som för kvinnor. Den stora skillnaden är injektionstekniken och dosen.

Botox används som läkemedel men är mest känt för att användas i estetisk medicin. Det används främst för att släta ut rynkor i ansiktet. Det är främst kvinnor som har använt botox men under det senaste åren har användningen av botox ökat bland män. I Göteborg finns det en bra klinik där du kan boka tid för fillers och botox, boka botox Göteborg för att göra estetiska förändringar.

Samma effekter på män och kvinnor

Det är något färre studier gjorda på vilka effekter botox har på män men det som framkommit av de studierna är att män får samma effekt som kvinnor. Det som ska tas i beaktande när män injicerar botox är de anatomiska skillnaderna och dosjusteringar för att få ett optimalt resultat. Det är viktigt att diskutera just de anatomiska skillnaderna under konsultationen med män. Det har visat sig att män ibland kan behöva dubbel dos jämfört med en kvinna. Män har en annan uppbyggnad i ansiktet och på grund av detta behövs det ofta justeringar i injektionsteknikerna för att undvika feminisering av de manliga dragen i ansiktet om inte mannen i fråga önskar feminina drag.

Positiv trend

Mäns attityd gentemot estetiska behandlingar blir allt mer positiv och det är rimligt att förvänta sig en fortsatt tillväxt i antal män som väljer att göra estetiska ingrepp. Det är både personliga och yrkesmässiga aspekter som driver denna trend. Som patient kan du se botox som din bästa möjlighet att dölja ålderstecken. Fillers är också populärt bland män. Ansiktsbehandlingar med fillers kräver minimala ingrepp och är ett effektivt sätt att behandla ålderstecken som rynkor och djupa fåror i huden. Botox och fillers är olika preparat. Fillers ger volym och botox gör att en muskel slappnar av och ansiktet ser mer avslappnad och fräscht ut. Det är män i alla åldrar som väljer att göra botox och fillers. Det är dock vanligt bland män som börjar få lite ålderstecken. Det är män som är måna om sitt utseende som gör dessa typer av behandlingar.

Fördelar med botox och fillers:

  • Tar bort eller mildrar ålderstecken
  • Kan användas i förebyggande syfte för att motverkar ålderstecken
  • Enkla ingrepp
  • Huden blir slätare